22 اردیبهشت 1398
شماره خبر: 214246

بیش از 14 هزار نفر از اتباع خارجی در البرز واکسینه شدند

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

بیش از 14 هزار نفر از اتباع خارجی در البرز واکسینه شدند


معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز از اجرای مرحله ی اول طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال ویژه اتباع خارجی خبر داد و گفت: بیش از 14 هزار نفر از اتباع خارجی در این طرح در البرز واکسینه شدند.
دکتر شهاب معینی مستوفی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز از اجرای مرحله ی اول طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال ویژه اتباع خارجی خبر داد و گفت: طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال نوبت اول در راستای گام نهایی ریشه کنی فلج اطفال در خصوص تکمیل برنامه ایمن سازی از هفتم تا نهم اردیبهشت ماه در سطح استان البرز انجام شد.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز تصریح کرد: در ابتدا گروه هدف 14 هزار و 61 نفر برآورد شده بود که در این طرح تعداد 16 هزار و 392 نفر اتباع خارجی ویزیت و 14 هزار و 906 نفر واجد شرایط واکسینه شدند.معینی مستوفی با بیان اینکه در این طرح تعداد 167 خانواده ایرانی نیز ویزیت و تعداد 76 نفر واکسینه شدند، عنوان کرد: تعداد 14 هزار و 989 نفر در طرح واکسیناسیون خانه به خانه قطره فلج اطفال خوراکی دریافت کردند.

منبع فارس