10 آذر 1397
شماره خبر: 205851

سعید زرندی معاون وزیر صنعت شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

سعید زرندی معاون وزیر صنعت شد


با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت، «سعید زرندی» رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل فرودگاه بین‌المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام به عنوان معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شد.
تلاش برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، افزایش سهم ارزش افزوده صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص داخلی، افزایش سهم صادرات کشور، همسوسازی فرآیندها و فعالیت‌های تولیدی و تجاری کشور با جلب مشارکت‌های تخصصی در سیاستگذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌های زرندی در این وزارتخانه خواهد بود.مسافربری شدن فرودگاه بین‌المللی پیام که به تا پیش از آن فقط به صورت یک فرودگاه باری فعالیت داشت از دستاوردهای زرندی در البرز بود.