9 مهر 1397
شماره خبر: 202641

پسماندهای بیمارستانی در البرز خطرناک نیست

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

پسماندهای بیمارستانی در البرز خطرناک نیست


مدیرکل محیط زیست البرز گفت: تمامی بیمارستان‌های استان به دستگاه بی خطرساز پسماندهای بیمارستانی مجهز هستند.
فردین حکیمی اظهار کرد: پسماندهای بیمارستانی شامل پسماندهای عفونی، پسماندهای پاتولوژیک، اجسام تیز و برنده، پسماندهای دارویی و امثال آن هستند و از بین بردن آنها به یکی از نگرانی‌های مدیران شهری تبدیل شده است. وی ادامه داد: عدم توجه به کنترل زباله‌های بیمارستانی هم سلامت بیماران و کارکنان این مراکز را به خطر می‌اندازد و هم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم منجر به آلودگی خاک، آب‌های زیرزمینی و آب‌های سطحی شده و سلامت جامعه را تهدید می‌کند. وی توضیح داد: برای جلوگیری از خطرات ناشی از شیوع آلودگی پسماندهای بیمارستانی در محیط زیست، این مراکز به دستگاه بی‌خطرساز مجهز می‌شوند. این مسئول ابراز کرد: در حال حاضر 17 بیمارستان در البرز فعالیت دارد که همگی آنها به دستگاه بی خطرساز پسماند بیمارستانی مجهز هستند. مدیرکل محیط زیست البرز گفت: پسماندهای بیمارستانی استان با نظارت کارشناسان مستقر در این مراکز پس از بی خطرسازی به صورت بهداشتی دفن می‌شوند. حکیمی ابراز کرد: بی خطرسازی زباله های بیمارستانی در استان به خوبی در حال اجراست و به طور مرتب این فرایند پایش و نظارت می شود.

منبع ایسنا