18 بهمن 1391
شماره خبر: 19991

انعقاد قرارداد 186 طرح در قالب ستاد توسعه کشاورزی در البرز

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

انعقاد قرارداد 186 طرح در قالب ستاد توسعه کشاورزی در البرز


سپیدارآنلاین: معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی البرز گفت: از میان طرح های مصوب در ستاد توسعه کشاورزی این استان، 186 طرح بخش خصوصی منجر به عقد قرارداد شد.
حبیب الله لوا افزود: امسال علاوه بر فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، در سازمان جهاد کشاورزی سال توسعه کشاورزی نیز نامگذاری شد. وی اظهار کرد: درجهت اجرای هرچه بهتر این شعار، ستاد کشوری توسعه کشاورزی به ریاست رئیس جمهور و در استان ها به ریاست استاندار و دبیری جهاد کشاورزی تشکیل شده است. لوابیان کرد: براساس این طرح، حمایت