17 مهر 1396
شماره خبر: 185047

کودکان مراکز البرز با راه کارهای حفظ محیط زیست آشنا شدند

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

کودکان مراکز البرز با راه کارهای حفظ محیط زیست آشنا شدند


همزمان با روز کودک،محیط زیست و میراث فرهنگی اعضا و دانش آموزان استان البرز با چگونگی حفظ محیط زندگی خود آشنا شدند.
طی تعامل این سازمان با اداره کل منابع طبیعی و اداره کل محیط زیست استان و با دعوت از کارشناسان منابع طبیعی و محیط زیست ، ویژه برنامه های سومین روز از هفته ملی کودک با عنوان ((کودک، محیط زیست و میراث فرهنگی))، به منظور آموزش بچه ها در خصوص محیط زیست و نقش آنان در حفظ محیط زندگی خود، برگزار شد . در مرکز مجتمع کارشناسان اداره کل منابع طبیعی در نشست های جداگانه ابتدا مربیان و معلمان را با اهمیت آشنایی بچه ها با محیط زیست و منابع طبیعی و حفظ آن آشنا کرده و در مرحله دوم نشت مستقیما با کودکان ارتباط برقرار کرده و آن ها را با نقش اثر گذارشان، آشنا کردند . در مرکز هشتگرد نیز اعضا در قالب فعالیت های مختلف و با حضور کارشناسان محیط زیست هشتگرد ، با محیط زیست و نحوه ی حفاظت از آن آشنا شدند ، اهدای کتاب هایی با موضوع محیط زیست و نقاشی طولی از دیگر برنامه های این مرکز بود .