2 دی 1391
شماره خبر: 17100

پرداخت 240 فقره تسهيلات خودكفايي به نيازمندان طالقاني

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

پرداخت 240 فقره تسهيلات خودكفايي به نيازمندان طالقاني


سپیدارآنلاین: تعداد 240 نفر از مددجويان تحت حمايت كميته امداد و همچنين نيازمندان غير تحت حمايت جوياي كار شهرستان طالقان، طي نه ماهه اول سال جاري تسهيلات خودكفايي دريافت كردند .
محسن خنجري مدير كميته امداد شهرستان طالقان با بيان اين خبر اظهار داشت : در اين راستا