13 شهریور 1395
شماره خبر: 169543

معلولین البرز راه مناسب ندارند

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

معلولین البرز راه مناسب ندارند


پویا پارسا کارشناس و پژوهشگر مدیریت شهری با بیان اینکه مدیران شهری کرج تاکنون برنامه ای کار آمد به جهت کاهش مشکلات معلولین در شهر نداشته اند، گفت: متاسفانه اقدامات شایسته و کافی در جهت مناسب سازي حمل و نقل عمومی و معابر شهری جهت عبور و مرور معلولین در شهر کرج صورت نگرفته است.
پویا پارسا کارشناس و پژوهشگر مدیریت شهری با اشاره به اینکه ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین سرانه جمعیتی افراد معلول را در دنیا داراست، اظهار داشت: گروه بزرگی از آنان را جانبازان سالهاي دفاع مقدس تشکیل می دهند. وی با بیان اینکه ایران از رکوردداران تصادفات رانندگی در دنیا است، افزود: این کشور داراي بالاترین نرخ مرگ و میر ناشی از تصادفات است که آمار معلولین ناشی از سایر سوانح و حوادث هم چندان پایین نیست . کارشناس و پژوهشگر مدیریت شهری با تاکید بر اینکه درصد قابل توجهی از جامعه از کم توانی جسمی و حرکتی رنج می برند، تصریح کرد: معلولین که به عللی دچار ناتوانی یا کم توانی جسمی و یا ذهنی شده اند، در مقایسه با افراد سالم با مشکلات بیشتري در شهر را دارند. پارسا با بیان اینکه در شهر کرج نابسامان بودن فضاي کالبد شهر و عدم انطباق آن با نیازها و خواسته هاي معلولین برای این شهروندان مشکل به وجود می آورد ، گفت: جانبازان و معلولین براي حرکت خود از وسایل کمکی استفاده می کنند که هنگام رفت و آمد در گذرگاهها و استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی به علت عدم تمهیدات لازم براي این افراد با مشکلات متعددي روبرو می شوند. وی ادامه داد: مدیران شهری کرج تاکنون برنامه ای کار آمد به جهت کاهش مشکلات معلولین در شهر نداشته اند و متاسفانه اقدامات شایسته و کافی در جهت مناسب سازي حمل و نقل عمومی و معابر شهری جهت عبور و مرور معلولین در شهر کرج صورت نگرفته است. پارسا با بیان اینکه اگر فضاي شهري و سیستمهاي حمل و نقل بـراي عبـور و مرور معلولین فراهم نشود، تـشدید کننـده نـاتوانی جسمانی شده و معلول را منزوي می سازد، گفت: معلولین نیز جزء مـسافران سیـستم حمـل و نقـل عمومی شهر کرج محسوب می شوند و در نظر گـرفتن ایـن عامـل، اهمیت تغییر در وسایل حمل و نقل عمومی کنونی را افزایش می دهد. این کارشناس و پژوهشگر مدیریت شهری در پایان با تاکید بر اینکه معلولین نیز حق دارند، همانند سایر افراد جامعه از تسهیلات شهری بهره مند شوند، در شهر کرج نیز، با توجه به کثرت جانبازان و معلولین که ناشی از جنگ تحمیلی مـی باشـند کـاملاً ضـروري مـی باشـد مدیران شهری در برنامه ریزي حمل و نقل تجدید نظر نمایند و با مشارکت و دریافت ایده های نو گامهای بلندی در راستای مناسب سازی و افزایش رفاه شهری شهروندان معلول برداشته شود .

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود