13 شهریور 1395
شماره خبر: 169511

توسعه تعاونيهاي فعال وايجاد تعاونيهاي دانش بنيان يكي از راه حلهاي اشتغال در استان است

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

توسعه تعاونيهاي فعال وايجاد تعاونيهاي دانش بنيان يكي از راه حلهاي اشتغال در استان است


جلسه ستاد هماهنگي مراسم هفته تعاون با حضور رئيس اتاق تعاون،مسئولين بخش تعاون اداره كل ونيز ،رئيس بانك توسعه تعاون و نيز مسئولين اتحاديه هاي تعاونيهاي استان البرز برگزارشد.
مدير كل تعاون ،كارورفاه اجتماعي استان البرز ،در جلسه ستاد هماهنگي مراسم هفته تعاون با تاكيدبر اينكه نگاه كيفيتي به بخش تعاون برتر از نگاه كميتي آن در توسعه اشتغال وتوليد است اظهار داشت : توسعه تعاونيهاي توانمند وفعال وايجاد تعاونيهاي دانش بنيان يكي از راه حلهاي اشتغال بعنوان بنگاههاي كوچك وزودبازده دراستان است. مهندس خليلي در اين جلسه كه در سالن كنفرانس اين اداره كل برگزار گرديد با اشاره به كارهاي خوبي كه در هفته دولت با مشاركت مسئولين و مديران استان انجام پذيرفت مشكل اشتغال را همچنان از معضلات مبتلا به استان وخواست اصلي مردم عنوان نمود وگفت : هر چند در سفرهاي شهرستاني درهفته دولت اقدامات خوبي در جهت توسعه وآباداني شهرستانهاي استان صورت پذيرفت ولي آنچه در تمام مناطق ، مورد درخواست مردم بود معضل بيكاري فرزندان آنان بويژه فارغ التحصيلان دانشگاهي است كه بايد با توجه به عزم دولت در جهت رفع مشكلات مردم براي آن چاره جويي نمود. وي با بيان اينكه مي توان بجاي پرداخت ماهيانه يارانه ها به خانوارها از آن در سرمايه گذاري در توليد وصنعت جهت توسعه اشتغال استفاده نمود گفت : اگر بجاي پرداخت بالسويه ماهيانه يارانه ها به خانوارها اين ميزان تجميع ودر اختيار توليد قرار ميگرفت و يا معافيتهاي مالياتي براي صنعت گران وكارآفرينان وتعاونگران درنظر گرفته مي شد ديگر بيكاري در جوانان به اينگونه ايجاد نمي شد . مدير كل تعاون،كارورفاه اجتماعي با اشاره به سياه نماييهاي فعاليتهاي دولت تدبير واميد از سوي عده اي در كشور ابراز داشت : دولت در سه سال گذشته تمام تلاش خود را در جهت بهبود فضاي اقتصاد وسرمايه گذاري انجام داده است اما متاسفانه سياه نمايي ها باعث كند شدن حركت در مسير توسعه اقتصادي مي گردد.اگر دولت كاري انجام نداده است پس توفيق درمذاكرات وبرجام ودر نتيجه آن رفع تحريمهاي بيمه اي كشتي ها ،صادرات وواردات نفت وامنيت سرمايه گذاري دركشور چگونه صورت پذيرفته است؟
وي همچنين بااشاره به اينكه تعاوني در كشور يك بنگاه اقتصادي است خواستار تغيير نگرش به كاركرد تعاونيها بعنوان بستري براي ايجاد اشتغال با تجميع سرمايه هاي خرد مردم گرديده وگفت : بايد بجاي ارائه امارهاي غلط و غير واقعي در تعداد تعاونيها به كيفيت اين بخش مهم اقتصادي توجه نماييم زيرا با تعدادي اندك تعاوني اما فعال و با حضور افراد صاحب فكر وتوانمند در اقتصاد واشتغال در انها با مديريت سرمايه هاي خرد وكوچك مردم مي توان تعاونيها را محملي قوي براي اشتغالزايي وتوليد در تمامي عرصه هاي مطرح نمود. مهندس خليلي با اشاره به اقدامات انجام شده در اين اداره كل در خصوص پالايش تعاونيهاي استان وتوانمندسازي انها افزود : اين اداره كل با استفاده از ظرفيت پژوهشگران نسبت به پالايش تعاونيهاي استان در سال گذشته وابتداي سالجاري اقدام نموده است كه 700 تعاوني غير فعال شناسايي شده و در مرحله انحلال قرار گرفته اند همچنين مقرر شده است از تعاونيها باقي مانده با هماهنگي پژوهشگران وروساي ادارات تابعه آنهايي كه مشكوك به فعال هستند مجدد پالايش گردند وسپس با احصا آمار دقيق از تعاونيهاي فعال وتوانمند نسبت به برنامه ريزي ،آموزش و هدفمندسازي ونيز ساماندهي فعاليت آنان اقدام گردد. وي همچنين با اشاره به انعقاد قرار دادبا صداوسيما براي ساخت برنامه هاي ترويجي بخش تعاون ونيز مشاركت مديران تعاونيهاي فعال براي حضوردر سيماي استان البرز در راستاي معرفي فعاليتهاي تعاونيها اظهارداشت : بايد با انجام برنامه هاي تبليغي وترويجي در بخش تعاون نگاه مردم به ظرفيتهاي بخش تعاون واهميت آن در ايجاد اشتغال تغيير كند واقبال مردم به بخش تعاوني افزايش يابد. مهندس خليلي با اشاره به برنامه هاي هفته تعاون ونيز تاكيد بر با شكوه برگزار شدن اين هفته به منظور نشان دادان ظرفيتهاي اين بخش ، فعاليت حوزه تعاون اداره كل را مطلوب اعلام نموده وگفت : بخش تعاون اداره كل بعنوان يكي از بخشهاي زيرمجموعه يكي از فعالترين بخشهاي اين اداره است وسريعترين مكاتبات وپاسخگويي به مراجعان با همكاري مدير و كاركنان اين بخش در اداره كل صورت مي گيرد و هماهنگي خوبي نيز در جهت اجراي مطلوب برنامه هاي هفته تعاون با همكاري اداره كل نيز اتاق تعاون استان نيز برقرار است وتمامي حوزه ها ومعاونتهاي اين اداره كل نيز مي بايست در اجراي مطلوب برنامه هاي هفته تعاون فعاليت نموده وحضور فعال داشته باشند. وي همچنين هدف از تعيين يك هفته به نام تعاون را فرصتي براي تبليغ تفكر تعاون دانسته وتصريح كرد : اين هفته در حقيقت مبلغ ومروج تفكر تعاون است وبايد از اين فرصت در جهت نشان دادن اقتصاد از ديد مديريت تعاوني به مردم استفاده گردد وظرفيتهاي اين بخش واهميت آن در اقتصاد واشتغال كشور نشان داده شود. در ادامه مهندس علي محمد مديريت بخش تعاون اين اداره كل برنامه هاي هفته تعاون را تشريح نموده وگفت : در هفته تعاون امسال برنامه هايي با هماهنگي با تشكلات تعاوني استان صروت مي پذيرد كه مهمترين آنها برگزاري جشنواره تعاونيهاي برتر در 15 شهريور ، ديدارتعاونگران با مسئولين استان و نمايندگان محترم مجلس ، افتتاح طرحهاي تعاوني،برنامه تجليل از تعاونيهاي برتر ملي در وزارتخانه،سخنراني پيش از خطبه هاي مدير كل محترم تعاون كاردر نماز جمعه وحضور تعاونگران در اين مراسم عبادي درروز جمعه وحضور مدير كل محترم در صداوسيماي استان است كه از تاريخ 13شهريور الي 19 شهريور برگزار ميگردد. در اين جلسه همچنين هر يك از اتحاديه هاي تعاوني ورئيس اتاق تعاون استان در خصوص مسائل مرتبط با توسعه بخش تعاون پيشنهاداتي ارائه نمودند ودر خصوص فعالسازي بخش تعاون در اقتصاد واشتغال استان ؛ پياده سازي اقتصاد مقاومتي با استفاده از ظرفيت بخش تعاون، توانمندسازي و آموزشهاي تخصصي در تعاونيها ،شناسايي نخبگان بخش تعاون وبالا بردن سطح كيفي فعاليتهاي تعاوني ونيز ارائه تسهيلات به تعاونيهاي صادرات محور به تعاونيها وآسيب شناسي مشكلات تعاونيها مطالبي را بيان نمودند.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود