25 آذر 1391
شماره خبر: 16614

هوای کرج با بارش برف و باران و مه آلود خواهد بود

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

هوای کرج با بارش برف و باران و مه آلود خواهد بود


سپیدارآنلاین: مدیر کل هواشناسی استان البرز گفت: هوای کرج طی 24 ساعت آینده با بارش برف و باران و مه آلود خواهد بود.
منصور رحمانیان گفت: هوای کرج هم اکنون دارای مه رقیق و دمای آن سه درجه سانتیگراد و هوا آرام است. وی ادامه داد: طی 24 ساعت آینده هوای کرج ابری همراه با بارش برف و باران در بعضی از ساعات مه آلود و بیشینه دما 5 و کمینه دما منفی سه درجه سانتیگراد خواهد بود. مدیر کل هواشناسی استان البرز افزود: هوای هشتگرد نیز هم اکنون مه آلود و دمای آن یک درجه سانتیگراد و هوا آرام است. رحمانیان گفت: هوای هشتگرد طی 24 ساعت آینده ابری همراه با بارش برف و باران در بعضی از ساعات مه آلود بیشینه دما 2 و کمینه دما منفی چهار درجه سانتیگراد خواهد بود. وی تصریح کرد: هوای طالقان نیز هم اکنون با بارش برف و دمای آن صفر درجه سانتیگراد و سرعت باد 2 متر بر ثانیه و از سمت جنوب غرب است. مدیر کل هواشناسی استان البرز اظهار داشت: هوای طالقان طی 24 ساعت آینده همراه با بارش برف در بعضی از ساعات مه آلود و بیشینه دما یک و کمینه دما منفی 6 درجه سانتیگراد خواهد بود.