23 فروردین 1395
شماره خبر: 160980

آتش سوزی یک واحد نانوایی در شهرستان نظرآباد

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

آتش سوزی یک واحد نانوایی در شهرستان نظرآباد


یک واحد نانوایی بربری در شهرستان نظرآباد دچار حادثه آتش سوزی شد ولی خوشبختانه با مساعدت حاضرین در این حادثه شعله های آتش به خوبی رفع شد و تلفات جانی نداشت.
بر اساس این گزارش ؛ عصر روز گذشته وقتی شاطر یک واحد نانوایی بربری واقع در شهرک سیدجمال الدین شهرستان نظرآباد تنور را آماده پخت میکند ناگهان بعلت نقص در سیستم سوخت رسانی موجب شعله ور شدن آتش به بیرون از تنور شده که وقوع همین مسئله جرقه ای میشود برای آتش گرفتن کل مغازه نانوایی بربری ، که شاطر و کارگران مشغول در نانوایی با مساعدت از مشتریان حاضر در نانوایی و متوسل شدن به کپسول آتش نشانی دستی موجود در مغازه از شعله ور شدن بیش از حد آتش ممانعت بعمل آورده و آتش را بدون کمک گرفتن از مأمورین زحمتکش سازمان آتش نشانی شهر نظرآباد مهار میکنند و به قائله خاتمه میدهند. شاطر نانوایی عامل اصلی حادثه را سهل انگاری خود و عدم رعایت نکات ایمنی و شل بودن لوله های انتقال گاز به تنور نانوایی دانست ، باشد که رعایت نکات ایمنی در هر شغلی مهم تر از انجام هر کاری دیگر باشد. گفتنی است؛ این حادثه آتش سوزی خوشبختانه تلفات جانی نداشت و فقط موجب تلفات مالی به مغازه نانوایی شد.