19 دی 1394
شماره خبر: 156160

قدر دانی محیط زیست ساوجبلاغ از استقرار محل تخلیه متمركز برای نخاله های ساختمانی مدیریت شهری هشتگرد

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

قدر دانی محیط زیست ساوجبلاغ از استقرار محل تخلیه متمركز برای نخاله های ساختمانی مدیریت شهری هشتگرد


مدير اداره محيط زيست ساوجبلاغ از مديران شهري و راه و شهرسازي خواست تا اجازه ندهند افراد سود جو نسبت به تخليه نخاله در حاشيه شهرها و جاده ها اقدام كنند.
محمد جواد نيك كار افزود :براساس قانون با خوردهاي عبوري كه مبادرت به تخليه ضايعات در حواشي شهرها كنند نسبت به توقف آنها اقدام خواهد شد .وي گفت: براي تخليه نخاله و ضايعات محلي در يكي از معادن متروكه تهراندشت مشخص شده و شهرداري هشتگرد با اعمال مديريت كليه نخاله هاي ساختماني را در آنجا بايد تخليه نمايد .وي گفت: به محض تخليه نخاله در حريم شهرها متاسفانه بعضي از افراد نسبت به انباشت پسماند و زباله هاي بيمارستاني اقدام مي كنند كه چهره وردي شهرها را زشت كرده اند. رئيس اداره محيط زيست ساوجبلاغ افزود اگر خودرو هاي شهرداري در حين تخليه نخاله در حاشيه شهر ها و جاده ديده شوند كه اقدام به تخليه زباله مي كنند فوراً متوقف و مسئولين مرتبط به دادگاه معرفي خواهند شد .وي افزود: همه مردم بايد كمك كنند تا محيط پاك و عاري از آلاينده ها داشته باشيم.