17 دی 1394
شماره خبر: 156060

رهاسازی زباله در اراضی ساوجبلاغ ممنوع شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

رهاسازی زباله در اراضی ساوجبلاغ ممنوع شد


رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ساوجبلاغ گفت: رها سازی زباله درحاشیه شهرها، روستاها و اراضی کشاورزی این شهرستان ممنوع است.
محمدجواد نیک کار از مدیران شهری و راه و شهرسازی خواست تا اجازه ندهند افراد سود جو نسبت به تخلیه نخاله و زباله در حاشیه شهرها و جاده ها اقدام کنند.وی افزود :براساس قانون با رانندگان خوردوهایی که مبادرت به تخلیه ضایعات در حواشی شهرها کنند برخورد قانونی می شود ضمن آنکه خودروهای آنها توقیف خواهد شد. وی گفت: برای تخلیه نخاله و ضایعات، مکانی در یکی از معادن متروکه تهراندشت ساوجبلاغ مشخص شده و شهرداری هشتگرد با اعمال مدیریت تمام نخاله های ساختمانی را در آنجا باید تخلیه کند. نیک کار افزود: برخی افراد نسبت به انباشت پسماند و زباله های بیمارستانی اقدام می کنند که برای سلامتی مردم و محیط زیست مضر است. رئیس اداره حفاظت محیط زیست ساوجبلاغ بیان داشت: چنانچه خودرو های شهرداری اقدام به تخلیه نخاله در حاشیه شهر ها و جاده کنند، توقیف خواهند شد.
وی افزود: همه مردم باید کمک کنند تا محیط پاک و عاری از آلاینده ها داشته باشیم.

منبع ایرنا