2 آذر 1391
شماره خبر: 15521

برگزاری کارگاه آموزشی خوداظهاری در نظرآباد

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

برگزاری کارگاه آموزشی خوداظهاری در نظرآباد

سپیدار آنلاین: کارگاه آموزشی خود اظهاری و نصب سامانه پایش لحظه ای واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی در اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نظرآباد با حضور تعدادی از صاحبان واحدهای صنعتی شهرستان برگزار شد.
علی ناصری سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نظرآباد ضمن تشریح وضعیت زیست محیطی واحدهای صنعتی شهرستان، با ارائه ضوابط خوداظهاری در پایش آلودگی محیط زیست و شیوه نامه های آزمایشگاههای معتمد سازمان و لزوم انجام خود اظهاری و نصب سیستم پایش لحظه ای گفت: خوداظهاری واحدهای صنعتی نقش مهمی در جهت جلوگیری از آلودگی منابع پذیرنده محیط زیست داشته همچنین به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی در آلودگی های زیست محیطی از سوی منابع بالقوه آلاینده واحدهای صنعتی به شمار می رود. ناصری ضمن بیان ضرورت نصب سامانه پایش لحظه ای بر روی خروجی واحدهای صنعتی نسبت به معرفی سامانه های پایش لحظه ای در بخش های مختلف پرداختند. وی در پایان اظهار امیدواری کردند در اجرای بند «ب» ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه کشور با تعامل بین صنعت و محیط زیست شاهد همکاری و انجام خوداظهاری توسط مسئولین واحدهای صنعتی شهرستان باشیم.