28 آبان 1391
شماره خبر: 15277

نمونه برداری از منابع خروجی صنایع در البرز در دستور کار است

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

نمونه برداری از منابع خروجی صنایع در البرز در دستور کار است

سپیدار آنلاین: مدیرکل محیط زیست استان البرز از صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی استان خواست با مراجعه به آزمایشگاه‌های معتمد محیط زیست، نسبت به انجام آزمایشات دوره ای واحد خود اقدام کنند.
حسن پسندیده، با تاکید بر ضرورت انجام آزمایشات دوره ای واحدهای تولیدی و صنعتی در استان البرز گفت: بخشی از آزمایشات توسط مرکز پایش محیط زیست و برخی نیز توسط آزمایشگاه های دارای صلاحیت انجام می شود. وی ادامه داد: از مهمترین فعالیتهایی که طی نیمه نخست سال جاری در حوزه محیط زیست اجرا شده، تاکید بر انجام نمونه برداری و آزمایشات منابع خروجی آب و هوا در صنایع بوده است و تاکنون نیز 344 مورد سنجش و نمونه برداری صورت گرفته است. پسندیده افزود: از این تعداد 234 مورد توسط کنترل، نظارت و پایش های زیست محیطی مرکز پایش محیط زیست و همچنین واحدهای تابعه صورت پذیرفته و 110 مورد نیز در قالب طرح خود اظهاری از سوی واحدهای تولیدی و صنعتی از طریق آزمایشگاه های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست انجام و نتایج آن به ادارات حفاظت محیط زیست استان و مرکز پایش ارائه شده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر با فعال سازی بخش غیردولتی در امر حفاظت، تعداد آزمایشگاه های معتمد محیط زیست افزایش یافته است، تاکید کرد: صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی با مراجعه به سایت اداره کل و اخذ لیست آزمایشگاه های صاحب صلاحیت، نسبت به انجام آزمایشات دوره ای هر سه ماه یک بار و ارائه نتایج آن به اداره کل یا ادارات تابعه حفاظت محیط زیست استان اقدام کنند. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز اظهار داشت: حفظ محیط زیست یک وظیفه عمومی است و همه آحاد جامعه باید نسبت به رعایت حقوق محیط زیست و جلوگیری از هر گونه فعالیتی که منجر به آلودگی و یا تخریب می شود، اهتمام ورزند.منبع: خبرگزاری مهر