11 آبان 1394
شماره خبر: 152004

آمادگی کامل ثبت احوال البرز برای انتخابات اسفند

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

آمادگی کامل ثبت احوال البرز برای انتخابات اسفند


مدیر کل ثبت احوال استان البرز از آمادگی کامل این نهاد برای انتخابات اسفند ماه امسال خبر داد.
محمد میرزایی گفت: در هر انتخاباتی به اسناد هویتی نیاز است و اداره کل ثبات احوال البرز که متولی این امر است با برنامه‌ریزی مدون به سرعت خدمات رسانی خود را ادامه می‌هد. وی افزود: کلیه ادارات ثبت احوال در سطح استان این آمادگی را دارند که در صورت وجود هر گونه مشکل در مدارک هویتی شهروندان به سرعت مشکل را حل کنند. وی به فرآیند صدور شناسنامه المثتی اشاره کرد و گفت: هر یک از اشخاص زیر می‌توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال سراسر کشور نسبت به تنظیم درخواست صدور شناسنامه المثنی (فرم شماره 2) به لحاظ فقدان یا از بین رفتن آن اقدام نمایند. 1-اشخاص 18 سال به بالا ، 2- افراد کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند3- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال 4-مادر تا زمانی که در قید زوجیت پدرصاحب شناسنامه ( فرد کمتر از 18 سال ) باشد با ارائه شناسنامه خود. 5- سرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد. این مسئول افزود: مدارک مورد نیاز جهت اقدام برای دریافت شناسنامه المثنی بدین شرح می باشد:
دریافت فرم استشهادیه از ادارات ثبت احوال سراسر کشور(فرم شماره 3)
تکمیل فرم استشهادیه مذکور و تصدیق امضاء یکی از گواهان در دفتر خانه اسناد رسمی .
تکمیل فرم استشهادیه مذکور و تصدیق امضاء یکی از گواهان در دفتر خانه اسناد رسمی .
اصل وتصویرسند ازدواج و طلاق (حسب مورد) وشناسنامه فرزندان درصورت تآهل که پس از تطبیق، اصل مدرک مسترد می‌گردد .
فیش بانکی به مبلغ 000‚100 ریال نزد هر یک از شعب بانک ملی ایران بنام سازمان ثبت احوال کشور .
چنانچه برای بار دوم و به بعد شناسنامه مفقود شده باشد میزان مبلغ واریزی به بانک 000‚200 ریال خواهد بود.
میرزایی خاطرنشان کرد: اصل و تصویر مدارک عکسدار از قبیل گذرنامه، کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت، گواهینامه رانندگی، کارنامه عکسدار دوره های تحصیلی راهنمایی به بالا ، معرفی نامه عکسدار محصلین از سوی مدرسه‌ای که مشغول تحصیل هستند یا کارت شناسایی عکسدار کارکنان دوائر دولتی با ذکر مشخصات سجلی الزامی است . مدیر کل ثبت احوال البرز به ارائه توضیحاتی ضروری در خصوص شناسنامه پرداخت و گفت: شناسنامه سند هویت شماست، برای حفظ حقوق خود بدقت از آن نگهداری کنید؛ همچنین مشخصات شناسنامه‌ای خود را بخاطر بسپارید تا در موقع ضرورت دسترسی به سوابق سجلی شما آسانتر باشد. وی به سرعت صدور شناسنامه و کارت ملی توسط ثبت احوال اشاره کرد و گفت: اگر کسی فاقد این مدارک هویتی باشد با مراجعه به ثبت احوال حداکثر ظرف مدت یک هفته می‌تواند شناسنامه یا کارت ملی خود را دریافت کند. مدیر کل ثبت احوال البرز در پایان به احتمال برگزاری الکترونیکی انتخابات در استان البرز اشاره کرد و گفت: برگزاری الکترونیکی انتخابات بحث گسترده‌ای است ولی در انجام آن مورد از وظایفی که به ثبت احوال مربوط می‌شود هیچ مشکلی وجود ندارد.

گفتگو

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود