24 آبان 1391
شماره خبر: 15000

آسمان کرج با بارش باران و وزش باد همراه خواهد بود

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

آسمان کرج با بارش باران و وزش باد همراه خواهد بود

سپیدار آنلاین: مدیر کل هواشناسی استان البرز گفت: آسمان کرج با بارش باران و وزش باد همراه خواهد بود.
منصور رحمانیان، اظهار داشت: هوای کرج غبار آلود و دمای آن 11 درجه سانتیگراد و سرعت باد 6 متر بر ثانیه و از سمت شرق است. وی ادامه داد: پیش بینی هوای کرج ابری همراه با بارش باران و وزش باد خواهد بود که بیشینه دما 13 درجه سانتیگراد و کمینه دما 7 درجه سانتیگراد خواهد بود. مدیر کل هواشناسی استان البرز افزود: هوای هشتگرد نیز ابری و دمای آن 10 درجه سانتیگراد و سرعت باد 5 متر بر ثانیه و از سمت جنوب شرق است. رحمانیان گفت: پیش بینی هوای هشتگرد نیز ابری همراه با بارش باران و وزش باد است که بیشینه دما 10 درجه سانتیگراد و کمینه دما 6 درجه سانتیگراد خواهد بود. مدیر کل هواشناسی استان البرز اظهار داشت: هوای طالقان نیز ابری و دمای آن 8 درجه سانتیگراد و هوا آرام است.منبع: خبرگزاری مهر