24 آبان 1391
شماره خبر: 14993

نظارت بر عملکرد زیست محیطی باید جدی صورت پذیرد

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

نظارت بر عملکرد زیست محیطی باید جدی صورت پذیرد

سپیدار آنلاین: پایش و نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی و صنعتی از اهم وظایف و اولویت های برنامه ای مدیریت محیط زیست استان می باشد.
مهندس پسندیده مدیر کل حفاظت محیط زیست استان البرز با بیان مطالب فوق گفت: در 6 ماهه نخست سال 91 تعداد 710 مورد پایش زیست محیطی از منابع آب، هوا، خاک در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی استان البرز از سوی ادارات حفاظت محیط زیست استان صورت پذیرفته است. مهندس پسندیده افزود: با توجه به اینکه استان البرز از لحاظ ظرفیت های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و گردشگری دارای پتانسیل های غنی می باشد لذا ضرورت دارد نظارت بر عملکرد زیست محیطی و فعالیت هایی که به نوعی ممکن است با آلودگی منابع محیط زیست و یا تخریب آن همراه باشد بطور جدی صورت پذیرد که در این راستا با تقویت حوزه کارشناسی امکانات و تجهیزات نمونه برداری و آزمایشگاهی در استان، شرایطی حاکم شده که ضمن اطلاع رسانی و افزایش آگاهی و فرهنگ سازی حوزه محیط زیست در بین آحاد جامعه در زمینه مسائل مرتبط با محیط زیست نظارت و مونیتورینگ بر منابع بالقوه آلودگی محیط زیست استان با جدیت هرچه بیشتر دنبال شده است.