10 آذر 1393
شماره خبر: 132802

آموزش بخش های قبول و توزیع از اولویت های شبكه پستی است

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

آموزش بخش های قبول و توزیع از اولویت های شبكه پستی است


مهندس مهری رییس هیات مدیره و مدیرعامل در جلسه نیازسنجی آموزشی با بیان این که چگونگی قضاوت مردم از پست را رفتار نامه رسان و برخورد وی می سازد افزود: اولویت اصلی پست در مباحث آموزشی می بایست بخش قبول و توزیع باشد.
کمیته نیازسنجی آموزشی با حضور رییس هیات مدیره و مدیرعامل تشکیل جلسه داد. در این جلسه که اعضای هیات مدیره، معاونین مدیرعامل و اعضای کمیته یادشده نیز حضور داشتند مهندس مهری ضمن تشکر از اقدامات انجام شده در حوزه آموزش اظهار داشت: فعالیت در شرایط رقابتی با ساختار سنتی امکان پذیر نمی باشد از این رو با توجه به ساختار و ماموریت های جدید شبکه، ابعاد نوین و نیازهای روز جامعه، برنامه های آموزشی باید مورد بازنگری قرار گیرد. وی توجه به نگاه اقتصادی و تفکر شرکتی را در نیازسنجی آموزشی ضروری برشمرد که می بایست به تمامی سطوح کارکنان تعمیم یابد. مهندس مهری آموزش بخش خصوصی را از نیازهای اساسی شبکه خواند که می تواند تاثیری به سزا در ارتقای کیفیت مجموعه داشته باشد. رییس هیات مدیره در تدوین دوره های آموزشی خواستار جذابیت و گیرا بودن محتوای آن شد و افزود: مباحث آموزشی باید به گونه ای برنامه ریزی گردد که اثربخشی و کارایی آن بر عملکرد شبکه که همان تامین رضایت مردم و کیفیت ارایه خدمات است قابل مشاهده و ملموس باشد. وی با بیان این که کیفیت یک باور و اعتقاد در مجموعه است کاربردی و عملیاتی بودن آموزش ها در حوزه کیفیت را بسیار اساسی تلقی کرد. توجه به رفتار سازمانی دیگر موضوعی بود که مدیرعامل در این جلسه به آن پرداخت. وی در این ارتباط گفت: این اصل به ویژه در حوزه نامه رسانی از اهمیتی به سزا برخوردار است چرا که نامه رسان به منزله ویترین شرکت پست است و به دلیل ارتباط رو در رو با مخاطبین مختلف می بایست با ذهنی آگاه و روشن اصول رفتار با مشتری را همواره مدنظر قرار دهد. مهندس مهری با بیان این که چگونگی قضاوت مردم از پست را رفتار نامه رسان و برخورد وی می سازد افزود: اولویت اصلی پست در مباحث آموزشی می بایست بخش قبول و توزیع باشد و مباحث آموزشی روانشناختی نیز در دستور کار قرار گیرد. وی با اشاره به شکل و ماهیت متفاوت پست با دیگر سازمان ها اظهار داشت: فعالیت های پست از نظر شکل و محتوا خاص و ویژه بوده از این رو این نهاد خدماتی بزرگ نیازمند آموزش های خاص خودش می باشد. در این جلسه همچنین علی دوستی معاون مالی و اداری و دکتر ظهیری نیا مشاور آموزشی به تشریح اقدامات انجام شده درحوزه آموزشی و فرایندهای سند آموزشی پرداختند. سایرین نیز نقطه نظرات خود را درخصوص مباحث مطروحه ارایه نمودند.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود