21 تیر 1391
شماره خبر: 8807

طرح كاداستر منابع طبیعی در استان البرز اجرا شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادی

 طرح كاداستر منابع طبیعی در استان البرز اجرا شد

معاون حفاظت و امور اراضی اداره كل منابع طبیعی وآبخیزداری استان البرز گفت: طرح كاداستر (حدنگاری) اراضی منابع طبیعی در این استان به اجرا درآمد.
'مصطفی پرویزی مقدم' افزود: به استناد ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی، سازمان متبوع مكلف است با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك در اجرای قوانین و مقررات مربوطه با تهیه حد نگاری (كاداستر) و نقشه های مورد نیاز نسبت به تثبیت مالكیت دولت برمنابع ملی و اراضی موات و دولتی همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی اقدام كند. وی با اشاره به اینكه اجرای طرح كاداستر اراضی موجب تعیین تكلیف اراضی می شود، بیان داشت: استعدادیابی و تعیین تكلیف اراضی مربوط به كشاورزان و منابع طبیعی از اهداف اجرای این طرح است. پرویزی مقدم گفت: براساس این طرح منابع طبیعی می تواند نسبت به اصلاح هندسی نقشه ها و رفع تداخل ناشی از اجرای مقررات موازی موضوع دستورالعمل وزارت جهاد كشاورزی اقدام و اراضی كشاورزان و مالكین واقعی را ممیزی كند. وی با بیان اینكه در صورت اجرای طرح كاداستر افراد می توانند با مراجعه به ادارات ثبت اسناد نسبت به سنددار كردن اراضی خود اقدام كنند، اظهار داشت: با اجرای طرح كاداستر كه از سال گذشته عملیاتی شده است ، تعارضات بین منابع طبیعی و مردم به حداقل كاهش می یابد. معاون منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز گفت: تشكیل واحد كاداستر در اداره ممیزی اراضی اداره كل در نیمه دوم سال 90 با اصلاح هندسی بیش از 58 هزار هكتار از اراضی استان و اخذ سند مالكیت بیش از 28 هزار هكتار از اراضی ملی و دولتی استان، نوید بخش فصلی نو در برقراری تثبیت مالكیت در استان البرز است.منبع: ایرنا