17 اردیبهشت 1391
شماره خبر: 6785

4300 واحد مسكونی در شهرك ماهدشت و ابریشم البرز گازرسانی شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادی

4300 واحد مسكونی در شهرك ماهدشت و ابریشم البرز گازرسانی شد

سرپرست شركت گاز استان البرز گفت: چهار هزار و 300 واحد مسكونی در شهرك های مهر ماهدشت و ابریشم این استان گازرسانی شده است .
'سید محمد هدایی پور' در حاشیه بازدید وزیر راه و شهرسازی ازپروژه های مسكن مهر افزود: ازاین تعداد دو هزار و 500 مورد مربوط به واحدهای مسكونی شهرك ماهدشت و یكهزار و 800 واحد در شهرك ابریشم است . وی اظهار داشت : اكنون هفت كیلومتر از شهرك ابریشم شبكه گذاری شده است و تاكنون 50 علمك برای تامین گاز یكهزار و 800 واحد مسكونی نصب شده است و همچنین هفت كیلومتر از شبكه گاز این شهرك در حال تست است تا به شبكه گاز متصل شود. هدایی پور بیان داشت : 9 كیلومتر از شهرك ماهدشت نیز اكنون شبكه گذاری و گازرسانی شده است كه دو هزار و 500 واحد مسكونی می توانند از گاز استفاده كنند و همچنین كنتور مشترك 700 واحد در این شهرك نیز نصب شده است. سرپرست شركت گاز استان البرز اظهار داشت: شبكه گاز واحدهای مسكونی مسكن مهر نظرآباد نیز انجام شده و در حال تست است كه تا یك ماه دیگر به شبكه گاز متصل می شود.منبع: ایرنا