10 اردیبهشت 1391
شماره خبر: 6642

پرونده 965واحد صنفی متخلف در البرز به تعزیرات حكومتی ارجاع شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادی

پرونده 965واحد صنفی متخلف در البرز به تعزیرات حكومتی ارجاع شد

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرزگفت : طی یك ماه گذشته پرونده 965واحد صنفی متخلف این استان برای رسیدگی به تعزیرات حكومتی ارجاع شد.
'نصرالله نصیری' افزود: این متخلفان در مجموع 10هزارو 25واحد صنفی مورد بازدید در استان شناسایی شدند. وی اضافه كرد: ارزش ریالی تخلف این واحدهای صنفی در مجموع سه میلیاردو 690میلیون و 927هزار ریال است. نصیری اظهار داشت: این تخلفات بیشتر در زمینه عرضه نان ، میوه ،گوشت قرمز و سفید بوده است. در اجرای بازرسی ها ،روزانه حدود 35تیم بازرسی با همكاری اتحادیه های مربوطه و تعزیرات حكومتی استان البرز فعالیت دارند. این مسوول گفت: تنظیم و رصد بازار، برخورد قاطع با متخلفان، رعایت حقوق مصرف كنندگان و نظارت بر نحوه عملكرد فروشگاههای عرضه كننده كالاهااز اهداف مهم درطرحهای نظارتی است. نصیری یادآور شد: شهروندان درصورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی می توانند همچنان گزارشهای خود را از طریق سامانه 124 برای رسیدگی به سازمان صنعت ، معدن و تجارت این استان اطلاع دهند.منبع: ایرنا