29 بهمن 1390
شماره خبر: 5002

انتخاب استان البرز به عنوان پایلوت اجرایی طرح هوشمند سازی کارت های بازرگانی

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادی

انتخاب استان البرز به عنوان پایلوت اجرایی طرح هوشمند سازی کارت های بازرگانی

سرپرست معاونت توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت از انتخاب استان البرز به عنوان پایلوت اجرایی طرح هوشمند سازی کارت های بازرگانی در سطح کشور خبر داد.
غلامرضا رکنی درخصوص آثار و اهمیت اجرایی این طرح اظهار داشت: راه اندازی و استقرار سیستم کارت هوشمند بازرگانی با توجه به تعبیه امضای دیجیتال بر روی آن در بدو امر جلوی بسیاری از سوء استفاده های ممکن را گرفته و البته شرایط ایجاد اطمینان و آرامش را هم در میان فعالان اقتصادی و هم در دستگاه های رابط دولتی فرآهم می آورد.
وی افزود: فرد دارنده کارت هوشمند مسئولیت قانونی تمام فرایندهایی که روی کارت انجام می‌شود را برعهده خواهد داشت و این امر شفافیت مطلوبی را در فضای اقتصادی کشور ایجاد می‌کند. وی ادامه داد: کارت هوشمند باعث تسریع خدمات رسانی به فعالان اقتصادی کشور می شود و دغدغه‌های حضور فیزیکی را از بین می‌برد. رکنی همچنین افزود: فاز نخست این طرح در استان البرز به عنوان پایلوت اجرایی به زودی عملیاتی شده و کارشناسان معاونت توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان البرز، در خصوص درخواست کارت های جدید یا تمدید کارت های پیشین فعالان اقتصادی و دارندگان کارت بازرگانی به صورت همزمان هر دو عملیات فیزیکی و هوشمند را انجام خواهند داد. سرپرست معاون توسعه تجارت خارجی گفت: یکی از مهمترین پارامترهای تعریف شده در این طرح تسریع در امور اداری و ارائه بهینه تر خدمات به دارندگان کارت در سراسر کشور می باشد که امیدواریم در اجرای آزمایشی این طرح در استان البرز به گونه ای عمل کنیم که تمام افراد بهره مند از کارت های بازرگانی بتوانند با رضایت خاطر در پیوستن به این طرح پیشقدم باشند. وی اظهار داشت: این کارت برای تمام فعالان اقتصادی که دارای کارت بازرگانی دفترچه‌ای هستند به صورت هوشمند صادر می‌شود. وی ادامه داد: کارت در عمل به صورتی است که مشخصات فردی و تمام فعالیت­‌هایی که فرد در قالب فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهد روی آن ذخیره می‌شود و کارت خوان‌هایی در محل‌های مختلف مستقر می شود و فرد یا سازمان‌های مختلف می‌توانند به سرعت تمام امور مربوط به خود را انجام دهد. رکنی اظهار داشت: کارت های هوشمند مانند کارت های پیشین از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن صدور اولیه و توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت مورد تایید نهایی قرار می گیرد.منبع: خبرگزاری مهر