19 مرداد 1401
شماره خبر: 271352

رشد هشت درصدی اقتصادی برای سال جاری البرز تعیین شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادیرییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز گفت: سهم این استان برای رشد هشت درصدی اقتصادی درسال جاری تعیین شده است.
عبدالرضا کریم پور افزود: براین اساس در بخش کشاورزی ۹ درصد، معدن ۶.۴ درصد، صنعت ۹.۱ درصد، آب، برق و گاز ۱۰.۵ درصد ، ساختمان ۱۱.۲ ،حمل ونقل ۵.۵، ارتباطات ۱۰.۱ درصد رشد اقتصادی دراین استان پیش بینی می شود.وی بیان داشت: همچنین در راستای رشد هشت درصدی اقتصادی دراستان البرز هدف گذاری برحسب چهار بخش اصلی در بخش کشاورزی ۹ درصد، معدن ۶.۴ و صنعت ۱۰.۲ درصد خواهد بود.کریم پور افزود: متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل در بخش کشاورزی نیزبا چهاردرصد، نفت ۴.۸ درصد بیشترین سهم را شاهد هستیم .وی یادآورشد: سرمایه گذاری مورد نیاز برای تحقق رشد هدفگذاری شده اقتصادی درسال ۱۴۰۱ در بخش کشاورزی ۳۹.۵ درصد ، صنعت ۱۸۲.۹ درصد درنظر گرفته شده است.رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی البرز گفت: هدفگذاری خالص اشتغال دراین زمینه برای ۶۲ هزار و ۹۳۸ نفر است.


منبع ایرنا