19 مرداد 1401
شماره خبر: 271333

البرز این ظرفیت را دارد که استانی فاقد بیکار شود

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادینماینده عالی دولت در استان البرز گفت: از همفکری و تعامل نخبگان و افراد صاحبنظر در خصوص کاهش نرخ بیکاری استقبال می کنیم چراکه عزم جدی و همیت ویژه ای برای این منظور معطوف کرده ایم.
مجتبی عبداللهی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی استان برگزار شد، با بیان اینکه بسیاری از واحد‌های تولیدی و شهرک های صنعتی استان نیازمند نیروی کارگری هستند، افزود: اکنون واحد ها و شهرک های صنعتی پویا هستند و بواسطه این امر به نیروی کار نیاز دارند.وی ادامه داد: با توجه به برآورد ها و نیازهای اعلام شده، اکنون در بخش تولید و صنعت استان به بیش از ۵ هزار نفر نیروی کار نیاز است.عبداللهی گفت: باید در راستای تامین نیروی کارگری و ماهر برای کارآفرینان اقدام کنیم از این رو قرارگاه اشتغال استان البرز راه اندازی می شود.وی افزود: البرز این ظرفیت را دارد که بعنوان استان سبز در حوزه اشتغال معرفی شود و متقاضیان اشتغال به شغل مناسب دست یابند.استاندار البرز گفت: یکی از موضوعات مهمی که در شهرک های صنعتی بویژه اشتهارد وجود دارد، نداشتن محل سکونت برای کارگران است.وی افزود: بر این اساس درصدد هستیم که محل های اسکان کارگران را با تخصیص زمین مناسب در شهرک ها به صورت رایگان، ایجاد کنیم.عبداللهی گفت: صاحبان صنایع و بویژه شهرک های صنعتی می توانند زمین رایگان برای این منظور دریافت کنند.وی افزود: این محل های اسکان به شکل خوابگاه های انفرادی و یا مسکن های خانوادگی پیش بینی خواهد شد.عبداللهی گفت: صنایع کوچک جایگاه مهمی در تولید و اشتغال دارند بنابراین باید به این امر نیز توجه ویژه ای داشته باشیم.وی افزود: این صنایع در البرز فعالیت قابل توجهی دارند که باید برای حمایت از آنها برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم.عبداللهی در پایان گفت: از همفکری و تعامل نخبگان و افراد صاحبنظر در خصوص کاهش نرخ بیکاری استقبال می کنیم چراکه عزم جدی و همیت ویژه ای برای این منظور معطوف کرده ایم.