15 مرداد 1401
شماره خبر: 271196

اماکن مناسب برای اسکان کارگران در شهرک های صنعتی ایجاد شود

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادینماینده عالی دولت در استان البرز گفت: شهرک‌های صنعتی بویژه در شهرستان اشتهارد به امکاناتی همچون حمل و نقل مناسب و محلی جهت اسکان کارکنان نیاز دارند که این امکانات باید با نگاه ویژه ای مهیا شود.
مجتبی عبداللهی در کارگروه اشتغال استان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با بیان اینکه امسال پیرو منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی، مسئولیت خطیری را بر عهده داریم، افزود: انتظار می‌رود که با عزم و اراده‌ای قوی و با تبعیت از سیاست‌های دولت مردمی سیزدهم، اشتغالزایی در استان به صورت جهادی دنبال شود.وی افزود: البرز ظرفیت‌های فراوانی برای ایجاد اشتغال دارد چراکه اکنون در تمامی شهرک‌های صنعتی استان به دلیل پویایی و تحرک در تولید و صنعت، نیاز به نیروی کار است.عبداللهی گفت: ادارات کل کار و رفاه اجتماعی، صمت و مجموعه شهرک های صنعتی استان باید تدبیری اتخاذ کنند تا متقاضیان اشتغال به واحدهای تولیدی و صنعتی استان معرفی شوند.وی افزود: همچنین باید رفع موانع و تسهیل امور تولید کنندگان و صنعتگران را با اهتمام ویژه ای دنبال کنیم تا بستر مناسبی برای جذب نیروی کار و پرداخت حقوق فراهم شود.استاندار البرز گفت: شهرک‌های صنعتی بویژه در شهرستان اشتهارد به امکاناتی همچون حمل و نقل مناسب و محلی جهت اسکان کارکنان نیاز دارند که این امکانات باید با نگاه ویژه ای مهیا شود.وی افزود: ضرورت دارد که مدیران استان طی همکاری و تعاملی ویژه در مسیر کاهش نرخ بیکاری استان اقدام کنند.عبداللهی گفت: از سوی دیگر انتظار می رود که مدارس و دانشگاه‌ها با برگزاری دوره های مهارت آموزی، فارغ التحصیلان را بعنوان نیروهای ماهر به بازار کار معرفی کنند.