13 مرداد 1401
شماره خبر: 271155

بناهای غیرمجاز در ۵۷ هکتار از اراضی کشاورزی ساوجبلاغ قلع و قمع شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادیمدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان البرز گفت: ۵۷ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ دیروز چهارشنبه از دست سودجویان خارج و مصادیق تغییر کاربری های غیرمجاز در این عرصه قلع و قمع شد.
ایرج الماسی افزود: دیروز با دستور مقام قضایی شهرستان ساوجبلاغ و با حضور ماموران نیروی انتظامی و مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان ۵۷ هکتار از اراضی کشاورزی در روستای آردهه واقع در بخش چندار ساوجبلاغ اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی اجرا شد.وی اظهار داشت: در اجرای این عملیات بیش از ۱۷ مورد دیوارکشی غیرمجازبه طول سه هزار و ۲۰۰ متر، ۲ مورد بنای غیرمجاز در حال ساخت به مساحت ۱۵۰ متر مربع، بیش از هفت مورد محوطه سازی به مساحت ۲ هزار و ۳۰۰ مترمربع، یک مورد آلاچیق به مساحت ۱۲ مترمربع، بیش از ۱۲ مورد دپوی غیرمجاز مصالح با سطح اشغال شده یک هزار و ۲۰۰ مترمربع، پی کنی و گودبرداری برای ساخت سه مورد استخر به مساحت ۱۲۰ مترمربع تخریب شد.الماسی ارزش مالی این اراضی را ۷۵ میلیارد تومان عنوان کرد.
از مجموع ۶۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی البرز ، حدود ۲۰ هزار هکتار آن مربوط به شهرستان ساوجبلاغ است.