11 تیر 1401
شماره خبر: 269633

گروه صنعتی مپنا نماد خودباوری صنعت کشور است

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادیمعاون رییس جمهور و رییس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به دستاوردهای گروه صنعتی مپنا در کشور گفت : این گروه صنعتی نماد خودباوری صنعت ایران اسلامی است.
« مهدی اسلام پناه » روز شنبه در آیین راه اندازی اولین و بزرگترین آزمایشگاه تخصصی زیر ساخت های شارژ خودرو برقی کشور در شرکت مهندسی ساخت و برق کنترل مپنا (مکو) در فردیس استان البرز افزود: جای خوشحالی دارد که طرح های توسعه خوبی در شرایط تحریم های ظالمانه در دستور کار مپنا قرار دارد.وی بیان داشت: مپنا نماد خودباوری و غرور ملی است و این مجموعه با کمک متخصصان، اندیشمندان و نخبگان شعار« توانستن» را رقم بزند؛ این مجموعه دارای محصولات ، خدمات و آزمایشگاه های استاندارد است.اسلام پناه گفت: این گروه صنعتی و صنایع مشابه آن در کشور رتبه های خیلی خوبی در عرصه بین المللی و منطقه ای دارند.رییس سازمان ملی استاندارد ایران بیان داشت: ایستگاه های شارژ برقی و توسعه موتورها و باتری های برقی تولیدی گروه صنعتی مپنا مورد حمایت سازمان ملی استاندارد و دولت قرار می گیرد.بخشی از کارخانه ها و مراکز تولیدی گروه صنعتی مپنا در استان البرز استقرار دارند.

منبع ایرنا