6 بهمن 1400
شماره خبر: 262700

توسعه زیرساخت های آب و برق در منطقه ویژه اقتصادی پیام

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادیدر نشستی با حضور وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیرو، توسعه زیر ساخت های برق و آب با هدف محقق شدن هر چه بهتر و بیشتر تبدیل منطقه ویژه اقتصادی پیام به عنوان قطب اقتصاد دیجیتال کشور مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر نادر ثناگو مطلق در رابطه با این نشست عنوان کرد: دکتر عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این جلسه مواردی در خصوص ارایه راهکارهایی برای بهبود زیرساخت های برق و آب منطقه در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال در منطقه پیام عنوان کردند.وی تصریح کرد: دکتر زارع پور در این نشست بیان کردند که با توجه به اهمیت توسعه شبکه ملی اطلاعات و تاثیر آن در مسیر استقلال ، خودکفایی ، امنیت بیشتر و ایجاد ارزش اقتصادی پایدار برای کشور و نظر به جایگاه منطقه ویژه اقتصادی پیام به عنوان قطب اقتصاد دیجیتال با هدف استقرار مهمترین مراکز داده کشور در کوتاه مدت نیاز به ۴۰ مگاوات برق و در بازه زمانی یک ساله به ۱۲۰ مگاوات برق است.ثناگو مطلق گفت: میزان برق مورد نیاز در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام بر اساس مطالعات طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی، برگزاری جلسات متعدد و سوابق بیان شده که در صورت تامین بخش زیادی از نیاز منطقه در این بخش را می تواند مرتفع کند. ثناگو مطلق گفت: تامین آب مورد نیاز منطقه از دیگر مواردی بود که در این نشست از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد.وی گفت: تبدیل پیام به قطب فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای توسعه شبکه ملی اطلاعات از مهم ترین برنامه هایی است که هم اکنون به صورت جدی در پیام در حال اجرایی شدن است.وی ادامه داد: این در حالی است که تحقق این مهم نیازمند همکاری سایر دستگاه های خدمات رسان از جمله وزارت نیرو است تا بتوان زیر ساخت ها در بخش آب و برق مورد نیاز منطقه را تامین و قدم های اساسی در این راستا برداشت.