16 آذر 1400
شماره خبر: 260270

آغاز برداشت کاهو، آخرین محصول زراعی پاییزی البرز

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادیمدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی البرز گفت: آخرین برداشت محصولات زراعی مربوط به کاهو است که سطح کشت این محصول در دو کشت ۳۲۰۰ هکتار است.
حیدری، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی البرز گفت: سطح کشت محصولات زراعی حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰ هکتار است که آخرین برداشت محصولات زراعی مربوط به کاهو که سطح کشت این محصول در دو کشت ۳۲۰۰ هکتار است. مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی البرز افزود: مقدار تولید محصولات زراعی ۱،۰۷۲،۰۰۰ تن است.حیدری گفت: بخشی از زمین‌های کشاورزی به کشت محصولات زراعی اختصاص یافته که بخشی از آن به گندم و جو تعلق دارد .او افزود: در تمامی شهرستان‌های استان کشت محصولات زراعی انجام می شود.

منبع باشگاه خبرنگاران