15 آذر 1400
شماره خبر: 260160

یارانه سوخت برای هواپیماهای حمل محصولات کشاورزی مصوب شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادیوزیر جهاد کشاورزی گفت: در راستای خودکفایی البرز در تولید مرغ حمایت لازم را انجام می دهیم و در خصوص تسهیلات و اعتبار نیز از بانک های عامل مساعدت خواهیم گرفت.
جواد ساداتی نژاد در جلسه قرارگاه امنیت غذایی استان که روز دوشنبه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، ضمن قدردانی از استاندار البرز بجهت همراهی با سیاست های دولت در خصوص توسعه کشاورزی، افزود: ما هم بر این باور هستیم که تهران و البرز دغدغه های مشترکی دارند و باید تدابیر یکسانی برای این دو استان اتخاذ کنیم.وی ادامه داد: در راستای خودکفایی البرز در تولید مرغ حمایت لازم را انجام می دهیم و در خصوص تسهیلات و اعتبار نیز از بانک های عامل مساعدت خواهیم گرفت.ساداتی نژاد گفت: در خصوص حمل و نقل محصولات کشاورزی نیز برای سال 1401 برنامه ریزی لازم را داشته ایم و در رابطه با تخصیص یارانه سوخت هواپیماهای باری مشکلی نخواهیم داشت.وی افزود: اکنون درصدد هستیم با ایجاد بسترهای مناسب و رعایت حال تولیدکننده و مصرف کننده برای ارزان سازی غذا اقدام کنیم.