15 آذر 1400
شماره خبر: 260159

استان البرز قطب تولید آرد در کشور است

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادیرئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به استقرار 22 واحد بزرگ تولید آرد در البرز، این استان را قطب تولید آرد در کشور اعلام کرد.
رامین ربیعی در بازدید از یکی واحدهای تولیدی آرد گفت: 22 واحد تولیدی آرد در استان با سرمایه‌گذاری بالغ بر 11 هزار میلیارد ریال برای بیش از 1200 نفر اشتغالزایی مستقیم داشته اند.
وی ادامه داد: هم اکنون طبق برآوردهای کارشناسی انجام شده کیفی ترین آرد تولیدی در غرب کشور در استان البرز استحصال می شود.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز تصریح کرد: بیش از 65 درصد آرد مورد نیاز پایتخت توسط واحدهای تولید آرد استان البرز تامین می شود و این استان به عنوان معین تهران در تامین آرد تعیین شده است.ربیعی با اشاره استقرار یکی از بزرگترین سیلوهای احداثی بخش خصوصی کشور در البرز، گفت: فعالیت این تعداد از واحدهای تولید آرد در البرز، باعث شده است تا این استان میزبان بسیاری از برندهای معتبر تولید نان صنعتی، انواع ماکارونی و پاستا در سطح کشور باشد.گفتنی است؛ هم اکنون شرکت های بزرگ تولید آرد کشور همچون آرد زر، آرد تک، آرد سفید اکبری، ستاره کردان، خوشه طلایی کرج، مودت ایرانیان، آرد مانا، آرد سرو کرج، زرین خوشه هشتگرد، اتحاد، گندم طلایی و...، در استان البرز فعالیت می کنند.