14 آذر 1400
شماره خبر: 260116

صرفه جویی 160 میلیون لیتر بنزین در استان البرز

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادی

صرفه جویی 160 میلیون لیتر بنزین در استان البرز


با مصرف بیش از 160 میلیون میلیون متر مکعب گاز فشرده (CNG) از طریق 52 باب جایگاه عرضه این سوخت ملی و پاک در استان به همین میزان صرفه جویی در مصرف بنزین انجام شده است.
سرپرست روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه البرز گفت: گرایش شهروندان به گاز طبیعی فشرده (CNG) افزایش یافته و طی 7 ماه اول سالجاری بیش از 160 میلیون مترمکعب گاز فشرده (CNG) از طریق 52 باب جایگاه CNG در استان البرز عرضه شده که به همین میزان صرفه جویی در مصرف بنزین انجام شده است.قلندرزاده با اشاره به اینکه با اجرای طرح دوگانه سوز نمودن خودروهای عمومی(تاکسی و وانت بار) تعداد متقاضیان استفاده از این سوخت پاک افزایش یافته است گفت: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز بر اساس نیازسنجی انجام شده، از سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت ایجاد جایگاه CNG در سطح استان دعوت به عمل می آورد.قلندرزاده در ادامه افزود: با احداث جایگاه CNG میتوان ضمن برگشت سرمایه و درآمد زایی برای سرمایه گذاران، موجب متعادل سازی عرضه این سوخت پاک در استان شویم.