9 آذر 1400
شماره خبر: 259859

بسیاری از واحدهای قصابی به دلیل نبود مشتری تعطیل شده است

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادیرئیس اتحادیه قصابان کرج با اشاره به کاهش مشتری با توجه به کاهش قدرت خرید مردم گفت: این موضوع باعث شده خیلی از واحدها تعطیل کنند.
عباس ابراهیم پور طاری گفت: ضابطه‌ای برای فعالیت قصابی‌ها در کار نیست و هر کس هر جایی بتواند بدون مجوز مغازه باز می‌کند.ابراهیم پور طاری افزود: بیشتر این مغازه‌ها خودشان بعد از مدتی فعالیت به دلیل نداشتن گردش مالی می‌بندند، اما تا جایی که بتوانیم مغازه‌های بدون مجوز را پلمب می‌کنیم.وی با اشاره به کاهش مشتری با توجه به کاهش قدرت خرید مردم گفت: این موضوع باعث شده خیلی از واحدها تعطیل کنند.وی بزرگترین مشکل این صنف را برداشته شدن حدود صنفی دانست و تصریح کرد: به این صورت به تعداد زیاد، قصابی کنار هم باز می‌شود و گوشتشان بیش از ۷۲ ساعت به دلیل فروش نرفتن در یخچال می‌ماند و کسی هم به این مسائل رسیدگی نمی‌کند.ابراهیم پور ادامه داد: در برخی مناطق بیش از حد قصابی کنار هم فعالیت می‌کنند. اتاق اصناف باید حدودی را برای اتحادیه‌ها تعیین کند که در مناطق مختلف تعداد تعیین شده وجود داشته باشد.وی نظارت بر بهداشت واحدها را از طریق شبکه بهداشت، بازرسی و نظارت اصناف و دامپزشکی عنوان کرد و گفت: شهروندان در صورت مشاهده تخلف یا گران فروشی در قصابی‌ها با اتحادیه قصابان و بازرسی اصناف تماس بگیرند.

منبع ایسنا