9 آذر 1400
شماره خبر: 259849

پروازهای تفریحی فرودگاه پیام افزایش می یابند

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادیعضو هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام از افزایش پروازهای تفریحی این فرودگاه در آینده نزدیک خبر داد.
ارسلان ذاکری افشار با اشاره به ظرفیت های بخش هوایی این فرودگاه عنوان کرد:هم اکنون در کنار پروازهای کارگو، مسافری و آموزشی پروازهای تفریحی نیز از پیام در حال انجام است.
وی اضافه کرد:ظرفیت های فرودگاه بین المللی پیام در بخش هوانوردی به گونه ای است که در تمام این بخش ها از جمله پروازهای تفریحی قابلیت توسعه پروازها را دارد.ذاکری افشار گفت: هم اکنون در روزهای پنجشنبه و جمعه پروازهای تفریحی با هواپیماهای ۲ نفره در حال انجام که مورد استقبال مردم قرار گرفته است.وی ادامه داد:با توجه به افزایش متقاضیان بنا داریم تا پس از انجام بررسی های لازم پروازهای تفریحی را از فرودگاه بین المللي پیام افزایش دهیم.ذاکری افشار گفت: پروازهای تفریحی از فرودگاه بین المللی پیام با هواپیمای فوق سبک که دارای بالاترین ضریب ایمنی و استاندارد هستند در حال انجام است.