22 مهر 1400
شماره خبر: 257561

انتخابات اتحادیه تعمیرکاران اتومبیل-مرحله دوم شهرستان ساوجبلاغ برگزار و نتایج اعلام شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادیبه استناد بند 10 ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی (انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی) انتخابات اتحادیه تعمیرکاران اتومبیل-مرحله دوم شهرستان در روز چهارشنبه مورخ ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۰ با رعایت کامل تمامی پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
تعداد ۱۳۶ نفر از مجموع ۴۹۳ نفر در انتخابات حضور يافتند.
اسامی منتخبین به ترتیب آرای ماخوذه به شرح زیر می باشد:
-داریوش افشاری به عنوان (رئیس)
-مهدی افشار به عنوان (نایب رئیس اول)
-محمد فیروز زارع به عنوان (نایب رئیس دوم)
-سید حسین افتخاری به عنوان (دبیر)
-رضا معدنی پور به عنوان (خزانه دار)
انتخاب شدند .
همچنین براساس شمارش آرا، منتخب کاندیدای بازرس اتحادیه علی صفری انتخاب شده است.