22 مهر 1400
شماره خبر: 257519

مدیران دولتی جوان‌گرایی را مدنظر قرار دهند

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادیدرخواست جوانان انقلابی از مدیرعامل فولاد مبارکه جناب آقای دکتر طیب نیا؛ اجرای گام دوم انقلاب از فرمایشات مقام معظم رهبری می‌باشد که در دولت جدید به آن توجه بیشتری شده و تمرکز دولت به انجام این دستور به بهترین نحو است.
لذا سعی بر آن است که از جوانان متعهد، انقلابی و متخصص در همه زمینه‌های مدیریتی استفاده شود.وقتی هلدینگ‌های «آتیه فولاد نقش جهان» و «سرمایه گذاری توکا فولاد» ،با همان مدیرعاملان دولت قبل و نیروهای سابق که یک بار همه انرژی خود را در راه خدمت به مردم صرف کرده‌اند اداره شود، قطعا نمی‌تواند گام دوم انقلاب را پیاده سازی کند.لذا جوانان انقلابی از مدیرانی که خود در راستای اجرای گام دوم انقلاب در سمت‌های مدیریتی منصوب می‌شوند انتظار دارند نسبت به تغییر و تحول در ادارات بخصوص دو هلدینگ شرکت فولاد مبارکه،مناسب‌ترین تصمیمات را مبذول نمایند.