17 مهر 1400
شماره خبر: 257227

کارآفرینان البرز برای دریافت تسهیلات ویژه بند«الف » بشتابند

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادیسرپرست امور اقتصادی و دارایی البرز با بیان اینکه زمان اندکی برای جذب اعتبارات ویژه بند «الف» ماده ۱۱ قانون بودجه ۱۰۱۱ باقی مانده است گفت : کارآفرینان البرز برای دریافت این تسهیلات که با اشتغالزایی همراه است، بشتابند.
فرزاد امیر زاده در نشست تبیین وظایف و تکالیف دستگاه های اجرایی مشمول دستور العمل جز یک تا ۹ بند« الف »تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۰۱۱ استان افزود:بر همین اساس انتظار ما از دستگاه های متولی این است که برای جذب این اعتبارات حداکثر تلاش و همکاری را داشته باشند.وی اضافه کرد: با اجرای بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۰۱۱ بستر مناسبی جهت افزایش اشتغال در استان البرز ایجاد می شود.
وی ادامه داد: موضوع جز یک تا ۹ بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۰۱۱ کشور برای اولین بار به وزارت اموراقتصادی و دارایی واگذار شده که در این راستا شناسایی ظرفیتهای خالی تولید و تامین مالی پروژه های اولویت دار استانی که درصد پیشرفت بالایی دارند مدنظر می باشد و هدف آن توسعه کارآفرینی ،افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی استانی است.وی خاطرنشان ساخت: تسهیلات موضوع این دستورالعمل دراستانهای با اولویت نرخ بیکاری بالاتر به طرح های کارآفرینی،ایجادی،توسعه ای، تکمیلی و سرمایه در گردش و نیز احیای واحدهای تولیدی از جمله کسب و کار خانگی،واحدهای تولیدی خرد،واحدهای تولیدی کوچک، واحدهای تولیدی متوسط،واحدهای تولیدی بزرگ، شرکتهای دانش بنیان و واحدهای تولیدی پیشران قابل تخصیص است .امیرزاده افزود: دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر یک سال و تسهیالت ایجادی ، توسعه ای و تکمیلی حداکثر هفت سال شامل دوره مشارکت و تنفس در جمع حداکثر ۲ سال و دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال می باشد.سرپرست اموراقتصادی و دارایی استان البرز گفت: زمان کوتاهی برای جذب اعتبارات بند الف ماده ۱۱ قانون بودجه ۱۰۱۱ فرصت باقی است و دستگاه های متولی باید برای جذب این اعتبارات حداکثر تلاش و همکاری را داشته باشند.

منبع ایرنا