29 شهریور 1400
شماره خبر: 256407

انتخابات اتحادیه نانوایان و قنادان ساوجبلاغ برگزار و نتایج اعلام شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادیبه استناد بند 10 ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی (انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی) انتخابات اتحادیه نانوایان و قنادان شهرستان ساوجبلاغ در روز یکشنبه مورخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۰ با رعایت پروتکل بهداشتی برگزار شد.
اسامی منتخبین به ترتیب آرای ماخوذه به شرح زیر می باشد:
-یوسف درخشانی امراله به عنوان (رئیس)
-رضا فلاح نژاد به عنوان (نایب رئیس اول)
-حسن زمانی بلوکانی به عنوان (نایب رئیس دوم)
-قدرت اله مرتضایی به عنوان (دبیر)
-رضا محمدی به عنوان (خزانه دار)
انتخاب شدند . همچنین براساس شمارش آرا، منتخب کاندیدای بازرس اتحادیه مهدی معدن پیشه انتخاب شده است.