21 شهریور 1400
شماره خبر: 255969

کاربری و نوع فعالیت‌ فرهنگسراها قبل از ساخت بر اساس خواسته شهروندان ارزیابی شود

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریرئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج گفت: براي طراحي برنامه‌ها، اختصاص سرانه‌هاي فرهنگي- آموزشي، اولويت اول نيازسنجي و توجه به نيازهاي شهروندان در هر محله است.
جواد چپردار رئیس شورای اسلامی شهر به همراه محمد اسدیان رئیس مرکز پژوهش و مسعود محمدی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل از سطح منطقه ۴ شهرداری کرج بازدید و با شهروندان این منطقه گفت‌وگو کردند. محمد اسدیان در بازدید از فرهنگسرای در حال ساخت این منطقه اظهارداشت: اين فرهنگسرا در جنب باغ ترابی در مراحل پايان فعاليت‌هاي عمراني فاز اول قرار دارد و تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که براي انجام فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري در نظرگرفته شده است.رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج افزود: با توجه به وجود محله های مختلف، نمی‌شود برای تمام فرهنگسراهای شهرداری نسخۀ واحدی پیچید؛ بنابراین شهرداری با پژوهش و نظرسنجی براساس نیازهای محلات فرهنگسراها را راه اندازی و برنامه تک نسخه ای تعریف کند.اسدیان بیان کرد: مطالبات شهروندان در مناطق ۱۰ گانه شهری متفاوت است، بنابراین نمی توان نسخه ای یکسان برای همه فرهنگسراهای شهر ارایه داد.