19 فروردین 1399
شماره خبر: 232933

البرز، پرچم دار تولید گندم

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادی

البرز، پرچم دار تولید گندم


سالانه حدود ۱۰هزار هکتار از اراضی ملی به گشت گندم پاییزه اختصاص داده می شود.
محمد تاج الدینی، معاون بهبود و تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی البرز گفت: گندم یک محصول استراتژیک است و ما برنامه های زیادی برای ارتقا این محصول هم از نظر کمی و هم از نظر کیفیتی داریم یعنی باید هم عملکرد در هکتار را تقویت کنیم و هم کیفیت محصول را را افزایش دهیم.معاون بهبود و تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گفت: سالانه حدود ۷تن و ۹ نوع بذر را بین کشاورزان استان توزیع می کنیم.
تاج الدینی گفت: معمولا حدودا ۴۵هزارتن تا ۵۰هزارتن تولید گندم در سال داریم.او افزود: کشاورزان به دوحالت می توانند محصولات‌شان را به فروش برسانند؛ یکی از طریق فروش به مراکز دولتی مثل اداره غله و دیگری فروشی توافقی بین کشاورزان و صاحبان کارخانه ها است.

منبع باشگاه خبرنگاران