21 فروردین 1392
شماره خبر: 23236

ارجاع پرونده 13 هزارواحد صنفی متخلف البرز به تعزیرات حکومتی

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادی

ارجاع پرونده 13 هزارواحد صنفی متخلف البرز به تعزیرات حکومتی


سپیدارآنلاین: معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز گفت: در اجرای طرح ویژه نظارتی اقلام پرمصرف، پرونده 13 هزار و 357 واحد صنفی متخلف این استان در سال گذشته برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
بلال خلیلی افزود: بیشترین تخلفات این واحدها گران فروشی، کم فروشی، احتکار، درج نکردن قیمت برروی کالاها و عدم ارائه فاکتور است. خلیلی خاطرنشان کرد: این متخلفان از مجموع 167هزار واحد صنفی مورد بازدید در استان شناسایی شدند. وی افزود: همچنین طی این مدت بیش از 35هزارواحد صنفی متخلف استان نیز تذکر دریافت کردند. وی یادآورشد: ارزش ریالی تخلف این واحدها در مجموع 257 میلیارد ریال برآورد شده است. خلیلی گفت: در اجرای این طرح ویژه بیش از80 تیم بازرسی با همکاری اتحادیه های مربوطه و تعزیرات حکومتی استان البرز فعال بودند. وی اظهار کرد: تنظیم و رصد بازار، برخورد قاطع با متخلفان،