26 فروردین 1398
شماره خبر: 212972

غلبه بر جنگ اقتصادی، وحدت دولت و بخش خصوصی را می طلبد

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادی

 غلبه بر جنگ اقتصادی، وحدت دولت و بخش خصوصی را می طلبد


معاون طرح و توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت با ذکر این نکته که بایستی جنگ اقتصادی را جدی بگیریم گفت: غلبه بر این جنگ حاکمیت فضای همدلی و همکاری بخش های خصوصی و دولتی را طلب می کند.
سعید زرندی در نشست فعالان اقتصادی استان البرز اظهار داشت: آمریکا با حربه تحریم ها قصد داشت به اقتصاد جامعه ما ضربات مهلکی وارد کند، اما خوشبختانه اکنون شرایط کشورمان قابل مدیریت کردن است.
وی با اشاره به وجود پاره ای از مشکلات از جمله در امور گمرک ، حمل و نقل و کشتیرانی و بیمه های اجتماعی افزود: از اتاق های بازرگانی انتظار داریم موارد و مشکلات اقتصادی را به صورت کارشناسی مورد بررسی همه جانبه قرار دهند و با جمع بندی و ارائه راهکار ما را برای رفع چالش های اقتصادی یاری دهند.وی با اشاره به برنامه های وزارت صمت در سال رونق تولید گفت: از اول تیرماه امسال در هفت استان موضوع های تخصصی به خانه های صنعت و معدن سپرده می شود و هدف ما از این اقدام سبک کردن امور است.
ضرورت تدوین راهکارهای رونق تولید
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز نیز در این نشست با اشاره به نام گذاری امسال به عنوان سال رونق تولید گفت: از بخش خصوصی که درگیر چالش های اقتصادی است انتظار داریم مشکلات را ریشه یابی و برای رفع چالش ها به ما راهکار ارایه دهند.جهانگیر شاهمرادی افزود: بحث در زمینه رونق تولید نیازمند فراهم شدن الزامات آن است، لذا ضروری است با تفویض اختیارات بیشتر به سازمان صنعت و تجارت بستر برای توسعه صادرات فراهم شود.وی ادامه داد: به عنوان مثال یک واحد تولیدی استان سال گذشته یکصد هزار دلار صادرات داشته و امسال قرار است این رقم را به 120 هزار دلار افزایش دهد ، لذا در صورت تفویض اختیار به رییس سازمان صنعت زمینه برای تشویق و ترغیب در راستای گسترش صادرات مهیا خواهد شد.شاهمرادی تقویت انجمن های تخصصی اتاق بازرگانی برای ارایه راهکارها و کمک به تصمیم گیری های اقتصادی را از مطالبات سازمان صنعت عنوان کرد و گفت: خوشبختانه انتخاب اعضای جدید اتاق بازرگانی البرز بستر را برای رفع چالش های سال های گذشته بخش خصوصی استان فراهم کرده است.

منبع ایرنا