25 فروردین 1396
شماره خبر: 176691

البرز با 20 میلیون شاخه رتبه اول تولید گل لاله در کشور

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادی

البرز با 20 میلیون شاخه رتبه اول تولید گل لاله در کشور


رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز گفت که این استان با تولید سالانه 20 میلیون شاخه در تولید گل لاله در سطح کشور رتبه اول را دارد.
مجید موسوی افزود: بهره برداران این استان با تولید بیش از 20 میلیون شاخه انواع واریته های گل لاله در سطح گلخانه ها و مزارع استان، رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده اند. وی اظهار داشت: بهره برداران این استان با این میزان تولید گل لاله، بیش از 50 درصد گل لاله کشور را با بیش از 30 واریته تولید می کنند که فقط 600 هزار شاخه آن در جشن لاله ها در روستای گرماب بخش آسارا تولید می شود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز همچنین گفت که سطح زیر کشت گل لاله در این استان 42 هکتار است. موسوی در ادامه به تولید گل و گیاهان زینتی اشاره کرد و افزود: البرز در تولید گل و گیاهان زینتی و شاخه بریده نیز جزو استان های برتر کشور است به طوریکه 385 هکتار از اراضی این استان زیر کشت گل و گیاهان زینتی قرار دارد که از این میزان 300 هکتار در فضای باز و 85 هکتار نیز در مکان‌های مسقف است. وی بیان داشت: از این اراضی سالانه 80 میلیون گل شاخه بریده، گل های آپارتمانی و گلدانی شب عید تولید می شود. گفتنی است سال گذشته، گل لاله سفید البرز ثبت جهانی شد.

منبع ایرنا