6 بهمن 1393
شماره خبر: 136392

انتخابات اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم خانگی شهرستان کرج برگزار شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادی

انتخابات اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم خانگی شهرستان کرج برگزار شد


انتخابات اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم خانگی شهرستان کرج با حضور اعضای هیأت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (نمایندگان استانداری، سازمان صنعت، معدن وتجارت و اتاق صناف مرکز استان) برگزار شد.
در این انتخابات که با حضور 322 نفر از مجموع 524 عضو واجد شرایط شرکت در انتخابات انجام شد، پس از رای گیری و شمارش آرا تعداد 5 نفر بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره اتحادیه و 2 نفر علی البدل 1 نفر بازرس و 1نفر بازرس علی البدل برای مدت 4 سال انتخاب گردیدند. آقای قربانعلی کریمی به عنوان رئیس اتحادیه و آقای عبداله عبدالهی دزفولی (نایب رئیس اول)، آقای محمد فتحی (نایب رئیس دوم)، آقای کامران صیدی (دبیر) و آقای علی اعتمادی (خزانه دار) به عنوان اعضای هیأت مدیره و آقای محمدعلی آقازاده به عنوان بازرس اتحادیه توسط اعضاءانتخاب شدند.