Logo

صفحه اصلي > اخبار دو خطی > عملیات برداشت آسفالت دور میدان جهاد توسط واحد عمران شهرداری هشتگرد

عملیات برداشت آسفالت دور میدان جهاد توسط واحد عمران شهرداری هشتگرد


3 آبان 1399. نويسنده: monshi
در راستای بهبود عبور و مرور شهری بعلت ایجاد برآمدگی در آسفالت دور میدان جهاد که محل توقف و چرخش خودروها می باشد با دستور مهندس یگانه شهردار هشتگرد و در ادامه اجرای روکش آسفالت معابر شهری , با استفاده از دستگاه مکانیزه بخش رویه آسفالت این مسیر برش و برداشت شده و روکش آسفالت با مصالح مناسب توسط واحد عمران شهرداری انجام خواهد گرفت .
عملیات برداشت آسفالت دور میدان جهاد توسط واحد عمران شهرداری هشتگرد

بازگشت