15 مرداد 1401
شماره خبر: 271232

عدم مدیریت پسماندها درسطح شهرک صنعتی اشتهارد و معضل زیست محیطی

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

در بازدید میدانی رئیس وکارشناسان اداره پسماند این اداره کل از شهرک صنعتی اشتهارد، پسماندهای مدیریت نشده در سطح شهرک مشاهده و مورد پیگیری قرار گرفت. پخش و پراکنش پسماندها در زمینهای محصور نشده و عدم مدیریت آن مورد بررسی و گزارش آن به مراجع ذیصلاح منعکس و اخطاریه قانونی صادر شد.