10 مرداد 1401
شماره خبر: 270966

نظافت و شست و شوی مزار شهدای گمنام شهر توسط شهرداری چهارباغ

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

عوامل واحد امور شهر معاونت خدمات شهری و امور نواحی شهرداری چهارباغ امروز در کنار ماموریت نظافت و پاک سازی سطح شهر،نسبت به شست و شوی مزار شهدای گمنام شهر چهارباغ نیز اقدام کردند. همچنین عوامل واحد روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر چهارباغ نصب پرچم و ریسه مشکی در مزار شهدای گمنام را در دستور کار خود قرار دادند.