4 مرداد 1401
شماره خبر: 270689

برگزاری میز خدمت و ملاقات مردمی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

بمنظور بررسی مسائل و مشکلات بهره برداران و مراجعان و طبق اطلاع رسانی قبلی؛ مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با حضور در میز خدمت اداره کل با بهره برداران عرصه های منابع طبیعی و مراجعان دیدار و مسائل و مشکلات مراجعین در زمینه های مرتع،پروانه چرا ،ممیزی و ... مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم جهت تسریع و حل مشکلات در چارچوب قانون صادر گردید. در این رویداد، معاونین و برخی روسای ستادی نیز مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان را همراهی کردند.