6 تیر 1401
شماره خبر: 269366

معارفه سرپرست شهرداری شهرجدیدمهستان برگزار شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

با حضور اعضای شورای اسلامی، مهندس مهدی بیرامی به عنوان سرپرست شهرداری شهرجدیدمهستان معرفی شد.گفتنی است محسن آسوبار از اوایل مهر ماه ۱۴۰۰ تا اوایل تیرماه ۱۴۰۱ حدود ۹ ماه شهردار این شهر بود.