28 اردیبهشت 1401
شماره خبر: 267615

علی اصغر مهدی پور سرپرست معاونت اداری مالی شهرداری چهارباغ شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

علی اصغر مهدی پور در ابلاغی از سوی مهندس قربانی شهردار چهارباغ به عنوان سرپرست معاونت اداری مالی این شهرداری منصوب شد. مهدی پور از کارشناسان باسابقه شهرداری با مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی پیش از این به عنوان سرپرست اداره مالی شهرداری چهارباغ مشغول به کار بوده است.